Przeglądy budynków

PRZEGLĄDY roczne i pięcioletnie

Jedną z oferowanych przez naszą firmę usług stanowi przegląd roczny budynku, który pozwoli w porę zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.

Normalne jest bowiem, że podczas codziennej eksploatacji, pewne elementy mogą ulec zużyciu czy nawet uszkodzeniu, a więc w celu zapobiegania różnorakim awariom, zalecana jest regularna kontrola.

PRZEGLĄD ROCZNY BUDYNKU

qxif-cogs

Okresowa kontrola w zakresie konstrukcji i instalacji obiektu:

Tego rodzaju usługa polega na skontrolowaniu tych części budynku i jej instalacji, które są szczególnie podatne na efekt działania niesprzyjających warunków pogodowych oraz zużycie podczas codziennego funkcjonowania. Sprawdzamy wtedy:

 • zewnętrzną powierzchnię warstwy fakturowej, czyli przegród zewnętrznych,
  sprzęt przytwierdzony do dachu oraz ścian,
 • elementy obróbek blacharskich i odwodnienia obiektu,
 • balustrady, gzymsy, filary, attyki, loggie, balkony i inne zewnętrzne elementy ścian,
 • instalacje ciepłej wody użytkowej oraz C.O.,
 • kanalizację,
 • miejsca, w których przyłącza instalacyjne przechodzą przez ściany obiektu,
 • pokrycie dachu.
qxif-leaf

Roczny przegląd tych instalacji w budynku, które odpowiadają za ochronę środowiska, a mianowicie:

 • rur, pomp, zaworów i innych elementów służących do zaopatrzenia obiektu w wodę,
 • urządzeń przeznaczonych do zbierania i utylizowania śmieci oraz ścieków,
 • separatorów substancji tłustych i innych zanieczyszczeń,
 • sprzętu związanego z ochroną powietrza,
 • łapaczy tłuszczu,
 • źródeł, zaworów, grzejników i całych instalacji grzewczych oraz innych,
 • pojemników bezodpływowych na ścieki,
  ekranów przeciwdźwiękowych.
qxio-ios-photos

Regularny przegląd przewodów kominowych (zarówno spalinowych, dymowych jak i wentylacyjnych) oraz instalacji gazowych polegający na kontroli:

 • nieprzepuszczalności poszczególnych elementów oraz całej instalacji,
 • wnętrz funkcjonujących jako kotłownie, pod kątem bezpieczeństwa korzystania z nich oraz zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
 • ocenie stanu technicznego instalacji gazowej oraz współdziałających z nią elementów,
 • poprawnego funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej (przewodów kominowych),
 • kondycji głowic kominowych,
 • sprzętu przeznaczonego do przetwarzania, gromadzenia bądź przesyłania paliw gazowych,
 • innych rodzajów wentylacji.

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI BUDYNKU

Pięcioletni przegląd budynku zawiera w sobie wszystkie działania wykonywane w ramach kontroli corocznej, a ponadto:

qxio-eye

​Regularne badanie

​Regularne badanie kondycji całego obiektu, jego funkcjonalności i przydatności, a nawet jego walorów estetycznych oraz otaczającego go obszaru.

qxio-ios-gear

Okresowy przegląd instalacji elektrycznych i odgromowych

W zakres przeglądu instalacji elektrycznej wchodzi ocena sprawności stanu połączeń, osprzętu, zabezpieczenia i środków ochrony przed porażeniem, rezystancji izolacji przewodów i uziemień instalacji oraz aparatów.
W zakresie usług naszej firmy mieszczą się również badania instalacji odgromowej, wykonujemy między innymi pomiary rezystancji uziemień instalacji piorunochronnej.

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić najlepsze wrażenia. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności