Pomiary elektryczne

Wykonujemy pomiary i przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych:

 • Roczne – główny wyłącznik prądu i oświetlenie awaryjne
 • Pięcioletnie

Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania okresowych pomiarów elektrycznych, wymaganych przez Prawo Budowlane (m.in. przeglądy 5-letnie) oraz odbiorczych pomiarów elektrycznych, niezbędnych do dokonania odbioru technicznego nowo powstającego budynku.
Pomiary okresowe 5-letnie wykonujemy dla różnego rodzaju obiektów. Najczęściej są to szkoły, przedszkola, urzędy gmin czy budynki biurowe, ale również specjalistyczne hale przemysłowe czy wielkopowierzchniowe galerie handlowe.

qxif-searchengin

W zakresie świadczonych przez nas usług związanych z badaniem i przeglądami instalacji wykonujemy:

 • podstawowe przeglądy z pomiarami, zgodne z PN-HD 60364-6,
 • badanie świeżo założonych instalacji, przy odbieraniu obiektu po zakończeniu jego budowy lub remontu,
 • sprawdzenie stanu instalacji w budynku przed jego zakupem przez instytucję lub osobę prywatną,
 • pomiary i kontrola w najbardziej zagrożonych punktach, czyli tam, gdzie założono dodatkowe systemy ochronne, np. separację elektryczną czy izolowane stanowiska,
 • diagnostyka instalacji, np. w sytuacji, gdy energia elektryczna zużywana jest w nadmiernych ilościach bez powodu, pojawiają się przepięcia (zdarza się, że szczególnie w starszych obiektach zdarzają się nieuzasadnione, częste awarie sprzętu), a także gdy zbyt często wyłącza się lub przegrzewa część instalacji, itp.
 • przedstawienie możliwości modernizacji instalacji (szczególnie przydatne, gdy ma ona już wiele lat),
 • kontrola instalacji odgromowych, wg. PN-EN62305,
 • określenie sposobności założenia małych źródeł odnawialnych (takich jak np. niewielkie turbiny wiatrowe w gospodarstwach rolnych czy przydomowe ogniwa fotowoltaiczne),
 • inwentaryzacja instalacji wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji technicznej (ważne jest to zwłaszcza w przypadku obiektów wielokrotnie zmieniających właścicieli lub przebudowywanych), co redukuje koszty kolejnych audytów i ułatwia codzienne użytkowanie,
 • ocena rezystywności gruntu, co umożliwia właściwy dobór uziomów.
qxio-ios-lightbulb

Pomiary i badanie oświetlenia

Pomiary oświetlenia wykonujemy w obiektach biurowych, mieszkalnych, przemysłowych, handlowo-usługowych, magazynowych, medycznych i innych. Wykonując badanie światła, używamy wyłącznie mierników posiadających ważne świadectwo wzorcowania.
Wykonywane przez nas pomiary są honorowane m.in. przez Straż Pożarną, Stacje Sanitarno–Epidemiologiczne, Państwową Inspekcję Pracy.

W ramach pomiarów fotometrycznych oświetlenia wykonujemy:

 • ocenę oświetlenia na stanowiskach pracy wg. PN-EN 12464-1
 • pomiary fotometryczne w użytkowanych wnętrzach,
 • pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wg. PN-EN 1838,
 • pomiary oświetlenia dróg i terenów zewnętrznych.

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić najlepsze wrażenia. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności