AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Z dniem 01.10.2016 roku w życie weszła nowa Ustawa o efektywności energetycznej, która nałożyła obowiązek regularnego przeprowadzania audytu energetycznego, dzięki któremu można podjąć działania usprawniające funkcjonowanie dużego przedsiębiorstwa.Czas na wykonanie pierwszych audytów mijał 30.09.2017 roku, a wraz z nim nastąpił obowiązek jego regularnej aktualizacji co 4 lata.

Według założeń ustawy tak cyklicznie podejmowane kroki sprawiają, że zaoszczędzona zostaje energia, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia rachunków przedsiębiorstwa. Bez wykonania audytu energetycznego trudno zidentyfikować miejsca, gdzie dochodzi do znacznych strat. 

Dodatkowym atutem wykonania audytu jest zwiększenie efektywności energetycznej, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, nowoczesnych technologii i źródeł odnawialnych.

qxif-users

Jakich przedsiębiorstw dotyczy ustawa?

Warto wiedzieć, że nie wszystkie firmy posiadają obowiązek regularnego przeprowadzania audytu energetycznego. Ustawa przewiduje dokładnie, które przedsiębiorstwa powinny taką kontrolę zorganizować. Poniżej przedstawimy kryteria klasyfikujące. Warto wiedzieć, że wystarczy spełnienie zaledwie jednego z nich, aby zaliczać się do dużych przedsiębiorstw, a tym samym do grupy objętej obowiązkiem przeprowadzania regularnego audytu.

 • firmy zatrudniające więcej niż 249 pracowników. Wymiary godzinowe przelicza się na pełne etaty i na tej podstawie kalkuluje liczbę osób pracujących w danym przedsiębiorstwie.
 • firmy, których obrót netto w 2014 lub 2015 roku przekroczył 50 milionów euro (204,45mln złotych), a także suma aktywów na lata 2014 lub 2015 wyniosła więcej niż 43 miliony euro (175,82 mln złotych).
qxio-search

Jakim wymogom podlega obowiązkowy audyt energetyczny?

 1. Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien bazować na takich danych, które są reprezentacyjne, aktualne i możliwe do zweryfikowania. Dane te powinny dotyczyć indywidualnego zapotrzebowania na moc oraz ilości zużytej energii.
 2. Audyt energetyczny powinien dotyczyć co najmniej 90% sumy zużytej energii w badanym przedsiębiorstwie. Wymaga się, aby szczegółowo analizował zużycie energii zarówno w budynku, jak i w zespołach budynku oraz instalacjach przemysłowych, technologicznych i w transporcie.
 3. Dobrze wykonany obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi bazować na analizie cyklu życia budynku bądź zespołu budynków, jak i instalacjach przemysłowych.

Co zawiera audyt?

Pomimo tego, że każdy audyt energetyczny jest badaniem bardzo indywidualnym i zależnym od wielu różnych czynników, to sam proces jego przeprowadzania bazuje na kilku odgórnie ustalonych etapach.

qxio-ios-list

Etapy audytu

 • obejmujące wszystkie elementy budynku sprawozdanie na temat obecnego stanu obiektu
 • pomiary techniczne
 • wybór odpowiednich technologii
 • analiza porównawcza
 • szacunek opłacalności inwestycji na podstawie szczegółowego
 • sprawozdania na temat parametrów i przewidywanych kosztów
 • obranie najbardziej optymalnego wariantu
 • sprawozdanie na temat wybranego wariantu.

Ze względu na zróżnicowanie potrzeb przedsiębiorstw, możliwe jest również rozszerzenie zakresu, w jakim audyt energetyczny jest przeprowadzony.

Wykonuje się między innymi inwentaryzację uzupełniającą, analizy źródeł finansowania, badania efektywności energetycznej pod kątem białych certyfikatów czy też ocenę efektywności energetycznej urządzeń.

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić najlepsze wrażenia. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności