PRZEPISY PRAWNE

OBOWIĄZEK WYKONYWANIA REGULARNYCH PRZEGLADÓW TECHNICZNYCH WYNIKA Z NASTĘPUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH:

  • Art. 62 ust Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.,
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
  • Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.– Audyt energetyczny dużych przedsiębiorstw.
  • Ustawa o efektywności energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.
  • Norma dla placów zabaw PN-EN-1176-7_2020-09P

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić najlepsze wrażenia. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności